Hvorfor tog du denne uddannelse?

En personlig rejse – jeg gik fra at være plaget af daglige rygsmerter og gener med hovedpine efter et piskesmæld til selv at være behandler der kan hjælpe mennesker.

Fagligt at jeg har fået en stor viden om kroppen og hvordan det hele hænger sammen.

Personligt har det betydet at det helhedssyn jeg i forvejen havde, men havde svært ved at placere i mit arbejdsliv det fik jeg mulighed for her.

Jeg er blevet selvstændig. Et karriereskifte. Har betydet rigtig meget godt!

Personlig udvikling samt sparring, læring og erfaringsudveksling fra andre med en holistisk tankegang.

Sådan siger patienterne

Udtalelser fra behandlere

Trængte til at anvende min sygepleje på en anden måde efter 16 år som sygeplejerske. Jeg er blevet selvstændig. Et karriereskifte. Har betydet rigtig meget godt! Behandlingen er helt vild god og kan hjælpe mange.
Har været startskuddet til en lang (udviklings)rejse. Står mere stærkt i egne værdier, mål og ønsker. Er ikke i mål, men ved godt retningen. Lev det liv, som du vil leve og hvor du gør en forskel.
Nyt arbejdsliv, fik en helhedsorienteret måde at hjælpe og behandle andre mennesker på. Igangsatte mit mod og lyst til at formidle en helhedsorienteret tilgang til krop og livsstil
Uddannelsen har åbnet en masse døre som ikke var en del af sygeplejerskeuddannelse. Jeg kunne blive selvstændig. Jeg fik viden om kroppens funktioner “a la fys” og helhedsorientering. Jeg kan undervise i gymnastik på land og i vand med S-form. Kombineret med et 16 timers sygeplejerske job er det en god løsning for mig at være delvis selvstændig. Kom ud af egen stress. Uddannelsen gjorde at jeg kunne koble hoved og krop sammen igen.
Ønsket om at blive selvstændig som et supplement til en deltidsstilling. Uddannelsen har givet mig mere fleksibilitet i mit arbejdsliv. En stor fagspecifik udvikling og personlig rejse. Min nysgerrighed på mennesket blev styrket, og jeg blev mere rummelig. At ’se’ mennesket/personen bag lidelsen. Hvilken type de er og hvad har de brug for og lyst til. Det har stor indflydelse på, hvordan jeg vælger at behandle.
Havde et ønske om at få mere viden indenfor det sundhedsfaglige. Det er utrolig givende, når man kan hjælpe en smerteplaget person. Den positive tilkendegivelse jeg får om, at jeg er god til at lytte og snakke med, er også meget givende. At få nogle nye værktøjer der kan hjælpe mange klienter.
Nye studerende kan se frem til at lære en fantastisk behandlingsmetode. Det glæder mig SÅ meget, at der fortsat vil være nogen, der kan behandle på den måde. Det har betydet en ny faglig identitet og det bedste indhold i mit arbejdsliv i de 10 år jeg har været selvstændig. Helhedssynet på behandling. Spændende at få øje på alle de sammenhænge der er.
Jeg er blevet selvstændig. Et karriereskifte. Helhedsorienteret. Var på barsel med 3. barn og tænkte over hvad min fremtid skulle være. Lyst til et andet tilbud til patienter også. Vægtede meget at man skulle have en sundhedsfaglig baggrund for at tage uddannelsen. Glæd dig til den personlig rejse – du bliver et andet menneske og et positivt livssyn. Modet til at blive selvstændig.
Jeg fik bekræftet at sundhed baserer på helhedssyn. Mulighed for at tilbyde en behandling, der ikke udøves af så mange. Uddannelse gav mig frihed. Udbygge mine praktiske behandlingsmuligheder, ønske om mulighed for at arbejde lidt selvstændigt nogle timer om ugen.
Et fællesskab om et håndværk og være sammen med sundhedsfaglige ligesindede med interesse i helhedssyn på mennesket
Få en uddannelse som sætter dig i stand til at blive selvstændig behandler

Book en samtale