Undervisere på humanum uddannelsen

Holdet af undervisere du møder i løbet af uddannelsesåret har alle et dybt kendskab til behandlingsformen senetensbehandling. Flere er selv uddannet fra Eilbygaard og har efterfølgende undervist på uddannelsen. Ligesom der er flere undervisere som har været tilknyttet og har stor erfaring som undervisere på uddannelsen.

Det er vigtigt for os på humanum at der er en rød tråd igennem hele dit uddannelsesår. I mødet med de forskellige undervisere vil du opleve at det teoretiske stof bliver omsat til praksis. Du får en baggrundsviden som er til at forstå og som er et stærkt fundament for at lære håndværket og helhedstankegangen. Du får viden og værktøjer der direkte kan anvendes i mødet med et andet menneske.

Anne-Dorthe Nygaard Bertelsen

Anne-Dorthe er uddannet sygeplejerske, senetensbehandler og yogalærer. Anne-Dorthes store interesse fagligt og personligt har været den helhedsorienterede tankegang.

Anne-Dorthe er uddannelsens gennemgående faglige leder, underviser i sentensteknikken, sundhedshjulet og den helhedsorienteret tankegang der understøtter håndværket. Ligeledes vil Anne-Dorthe være med og facilitere når der undervises af andre.

Mette Stie

Uddannet sygeplejerske og kandidat i sygepleje (cand.cur), Aktuelt PhD studerende ved Onkologisk Afdeling Sygehus Lillebælt, Mit fagfelt er forskning og undervisning i klinisk sygepleje.

Forsker aktuelt i hvordan åbne samtaler om komplementær alternativ behandling kan integreres i den daglige onkologiske praksis.

Min undervisning hos Humanum vil være fokuseret på den personcentrerede tilgang samt hvordan kritisk refleksion over egen praksis kan fremme læring

Helle Viftrup

Helle Viftrup er uddannet lærer og coach og arbejder i dag som kunstner, coach og mentor. Livsmestring har været et de områder Helle har stor erfaring med i sin tid som højskolelærer.

Helle vil undervise i Livsmål. Hvordan skal humanum uddannelsen og de kommende kompetencer passe ind i den enkeltes livssituation. Helle vil også undervise i temperamentslære og den dynamik der ligger i, både at kende sit eget temperament og tage hensyn til andre menneskers temperament.

Elisabeth Møller Hansen

Elisabeth er uddannet læge samt antroposofisk læge. Elisabeth har praktiseret i egen klinik i Århus siden 1973. Mødet med Elisabeth vil for de fleste åbne øjnene og mulighederne for at tænke sygdom, sundhed og lidelse ind i et meget mere helhedsorienteret perspektiv og med muligheder for tage vare på sin krop, sind og sjæl.

Elisabeth vil undervise i epigenitik, stresstilstande, inflammation og autoimmune sygdomme og under disse temaer dele ud af sin viden og mange års erfaringer omkring kost og livsstil.

Jeanette Frost Ebstrup

Jeanette er uddannet læge og senetensbehandler. Jeanettes store erfaring og interesse kommer fra forskningsverdenen med fokus på stress og mental sundhed. Gennem fortsat uddannelse indenfor positiv psykologi og compassion tilbyder Jeanette kurser, personlige forløb og fungerer som ekstern underviser og konsulent. Jeanette deltager på uddannelsens første internat og vil introducere compassion begrebet, som en mulig tilgang til egen praksis der skal etableres og trænes.

Pia Rask

Pia Rask er uddannet sygeplejerske og har arbejdet i lægepraksis i mange år. I 2012 afsluttende Pia senetensbehandleruddannelsen og har idag både klinik i Odense og Fredericia.

Pia har siden 2012 været meget engageret i sammenslutningen for senetensbehandlere og i genstart af uddannelsen.

Pia er er censor på uddannelsen.

Ane Vestermark

Uddannet sygeplejerske og har arbejdet i forskellige specialer. Ane har siden 2007 praktiseret senetensbehandling i egen klinik. Ane har kombineret klinikarbejde med at være mentor og underviser.

Ane har dyrket meget gymnastik og det at undervise i S-formstræning har været en del af det selvstændige arbejdsliv. S-formstræningen har Ane taget med sig ind i andre træningsformer som en grundtankegang.

Anes undervisning på humanum uddannelsen er i S-formstræning og de specifikke S-forms øvelser. Denne undervisning vil være praksisnær og være som et laboratorium, hvor vi træner og mærker øvelserne på egen krop. Ane er med på 2 internat og fortæller om sit selvstændige arbejdsliv samt underviser os i S-forms yoga.

Lars Nygaard Bertelsen

Lars er uddannet inden for økonomistyring og regnskab og er Cand. Merc. Aud. Lars arbejder i dag som partner og konsulent og har gjort dette siden 2002. Konsulentarbejdet omhandler primært rådgivning og sparring til direktionen med særligt fokus på økonomidirektørens område.

Lars underviser i klinik etablering og -drift samt vil yde 1:1 sparring og rådgivning på vejen mod at blive selvstændig.

Under hele uddannelsen vil ....

Du vil undervejs på uddannelsen møde behandlere der er uddannet fra Eilbygaard, som vil komme på besøg og bidrage med deres viden og erfaringer indenfor forskellige områder der er er relevante at supplere undervisningen med.

Denne viden og disse erfaringer kan vise hvor mange muligheder der er med en uddannelse i et håndværk, en helhedsorienteret tankegang og det at bygge sin egen selvstændige virksomhed op på et solidt fundament fra hver vores sundhedsfaglige baggrund.

Book en samtale