En mulighed for dig der ønsker en uddannelse til næsten halv pris …

Begrebet bruttolønsordning er en aftale mellem en arbejdsgiver og en medarbejder. På en uddannelse kan det bruges på følgende måde:

Arbejdsgiver og medarbejder, indgår en aftale om at arbejdsgiveren betaler et længerevarende kursus eller uddannelse over lønnen.

Det vil sige, at man månedligt i en periode får en lavere bruttoløn idet en del er anvendt til at betale kursus/uddannelse. Dette foregår således før skat – hvorfor man derfor siger du får uddannelsen til ca. halv pris.

Hvad betyder dette for arbejdsgiveren?

Det betyder samtidig at arbejdsgiveren ikke oplever en økonomisk betydning idet lønnen til dig – samlet set – er den samme. I den aftalte periode består den samlede løn af to elementer

  • den lavere bruttoløn
  • kursus eller uddannelses omkostningen

Hvilke krav er der for at denne ordning kan iværksættes?

Der er dog det afgørende krav, at det længerevarende kursus eller uddannelse ikke har privat karakter. Det skal således være af en karakter der relaterer sig til den grunduddannelse medarbejderen har og dermed er kompetencegivende og kan anvendes i et nuværende job.

Forudsætninger der skal opfyldes for at indgå en aftale …

Betaling for et kursus eller uddannelse kan ske ved en aftale om en bruttolønsordning, når følgende forudsætninger er opfyldte:

  • Der skal indgås en skriftlig aftale om lønomlægningen. Denne aftale skal alene indeholde en kortfattet beskrivelse af uddannelsen/kurset samt hvordan lønomlægningen konkret vil ske over en fastlagt periode.
  • Lønomlægningen skal kunne indeholdes i de overenskomster og lokalaftaler der er gældende.
  • Aftaletidspunktet, hvor der sker ændring i lønnens sammensætning skal ligge før det tidspunkt, hvor den ansatte har erhvervet ret til den løn, som aftalen vedrører.  Det vil sige, at aftalen ikke kan omfattet allerede optjent løn.
  • Lønnedgangen skal typisk løbe over en hel lønaftaleperiode – typisk 12 måneder.

Fra arbejdsgiverens stol har det altså den betydning, at der skal være en velvilje til at indgå en sådan aftale, der typisk vil forløbe sig over en lønaftaleperiode. Der vil for arbejdsgiver ikke være noget økonomisk tab da denne ordning udelukkende omhandler den løn der i forvejen er aftalt med medarbejderen.

Ønsker du yderlige viden om bruttolønsordning og det dybere juridiske grundlag for denne aftale kan du se mere på skat’s hjemmeside, hvor du finder den juridiske vejledning:

www.skat.dk

humanum uddannelsen vil gerne være behjælpelig med at svare på evt. spørgsmål angående bruttolønsordning.

Skrevet af Anne-Dorthe Bertelsen, gennemlæst af økonom Lars Nygaard Bertelsen

Del med dine venner her ...
Facebook
LinkedIn
E-mail
Bag om humanum

Anne-Dorthe Nygaard Bertelsen

Jeg er uddannet sygeplejerske tilbage i 1999. Jeg har arbejdet på sygehuse i både offentligt og privat regi.

I 2008 færdiggjorde jeg uddannelsen i senetensbehandling fra Eilbygaard i Børkop. Den uddannelse forandrede min måde at ville arbejde på.

Jeg har haft klinik siden, men samtidig kombineret det med timer som sygeplejerske. Jeg har sidenhen uddannet mig til yogalærer og åndedrætsterapeut.

Jeg var uddannelsesansvarlig for senetensuddannelsen på Eilbygaard fra 2013-2015.

Book en samtale