Humanum uddannelsen

humanum

1-årig solid deltidsuddannelse hvor det primære du lærer er behandlingsformen senetensbehandling. Uddannelsen foregår i Vejle samt to gange på smukke Fanø. Du møder op i alt 13 gange fordelt på 11 moduler a 2 dages varighed samt 2 internater.

Vi har valgt at kalde denne uddannelse humanum som betyder menneske da det du lærer er langt mere end blot en behandlingsform. Du møder et andet menneske som meget mere end en der kommer og har brug for din hjælp.

humanum er uddannelse af mennesker til gavn for mennesker.

Håndværk

Du lærer et håndværk der bygger ovenpå din viden og din sundhedsfaglige baggrund. Dette håndværk er senetensbehandling og det gør dig i stand til at hjælpe mange mennesker med smerter og udfordringer i kroppen. En helkropsbehandling der tager udgangspunkt i kroppens eget nervesystem og er skånsom for de fleste at modtage.

Helhed

Behandlingsformen og humanum uddannelsen bygger på et helhedssyn. Du lærer en effektiv helkropsbehandling og under uddannelsen bliver du præsenteret for emner der kan være relevante i forhold til at guide og vejlede hvert enkelt menneske i deres unikke situation.

Egen praksis

Egen praksis har to sider. Den ene del af egen praksis handler om, at i arbejdet med andre mennesker, der er det vigtigt at du også finder frem til, hvordan du tanker energi. Du vil under hele uddannelsen blive inspireret til din egen praksis. Den anden del handler om det at kunne starte en selvstændig virksomhed. På uddannelsens 2 internat vil du blive godt rustet til, at etablere egen virksomhed og få videregivet god erfaring til opstart og drift samt det du skal styre udenom.

Humanum uddannelsen

Din tid – fysisk fremmøde og forberedelse

Din tidsinvestering vil være 600 timers uddannelse til at skabe dig en fremtid som hel eller delvis selvstændig behandler – hvor dit fundament er din sundhedsfaglige baggrund.

  • Fysisk fremmøde og øvebehandlinger er obligatoriske timer.
  • Forberedelse og din egen praksis er et skøn men vil være individuelt.

Book en samtale