Humanum uddannelsen

humanum

1-årig solid deltidsuddannelse hvor det primære du lærer er behandlingsformen senetensbehandling. Uddannelsen foregår i Vejle samt to gange på smukke Fanø. Du møder op i alt 13 gange fordelt på 11 moduler a 2 dages varighed samt 2 internater.

Vi har valgt at kalde denne uddannelse humanum som betyder menneske da det du lærer er langt mere end blot en behandlingsform. Du møder et andet menneske som meget mere end en der kommer og har brug for din hjælp.

humanum er uddannelse af mennesker til gavn for mennesker.

Håndværk

På humanum uddannelsen lærer du håndværket senetensbehandling. En effektiv behandlingsform til smerter og udfordringer i muskler og led.  Senetensbehandling kan også hjælpe mennekser med stress og andre mentale udfordringer. Netop disse udfordringer giver ofte opspændt muskulatur, uro i kroppen, dårlig søvn og nedsat følelse af energi.

Senetensbehandling er en helkropsbehandling der skaber ro til nervesystemet, øger bevægeligheden og energien i kroppen. Senetensbehandling tager udgangspunkt i kroppens eget reflekssystem.

Helhed

Et helhedssyn på kroppen og på mennesker danner et vigtigt fundament i den refleksion og den viden kommende humanum behandler bliver uddannet i.

Sundhedshjulet er et arbejdsredskab der er udviklet til humanum uddannelse i tre niveauer. Et refleksionsniveau, et videns niveau og et praktisk niveau. Som humanum behandler bliver du uddannet i både at tage helikopterblikket på for at reflektere sammen med dem du skal vejlede og behandle og i at dykke ned i det område i det enkeltes menneskes sundhedshjul, der er mest relevant.

Egen praksis

Egen praksis har to sider. Den ene del af egen praksis handler om, at i arbejdet med andre mennesker,  er det vigtigt at du også finder frem til, hvordan du tanker energi. Du vil under hele uddannelsen blive inspireret til din egen praksis. 

Den anden del handler om det at kunne starte en selvstændig virksomhed. På uddannelsens 2 internat vil du blive godt rustet til, at etablere egen virksomhed og få videregivet god erfaring til opstart og drift. 

Du vil som færdiguddannet humanum behandler fortsat kunne søge sparring og rådgivning omkring dit selvstændige arbejdsliv.

Humanum uddannelsen

Din tid – fysisk fremmøde og forberedelse

Din tidsinvestering vil være 600 timers uddannelse til at skabe dig en fremtid som hel eller delvis selvstændig behandler – hvor dit fundament er din sundhedsfaglige baggrund.

  • Fysisk fremmøde og øvebehandlinger er obligatoriske timer.
  • Forberedelse og din egen praksis er et skøn men vil være individuelt.

Book en samtale