Humanum uddannelsen

Din investering 

Økonomi

Prisen for uddannelsen er 65.000 kr. 

Der er mulighed for betaling i rater. Vi udarbejder individuelle løsninger, som kan tilpasses dit behov. Du er velkommen til at tage en uforpligtende snak omkring muligheder for betaling af din uddannelse.

Uddannelsen til humanum behandler kan opdeles i 4 pakker. Disse modulpakker skal tages indenfor 2 år for at kunne eksamineres som humanum behandler.

A) Intromodul. Dette modul er obligatorisk forud for modulpakkerne. Disse modulpakker tages i rækkefølge. Pris 1500 kr. – dette beløb refunderes ved tilmelding til modulpakke 1.

B) Modulpakke 1. Denne pakke består af ialt 6 moduler – ialt 15 undervisningsdage. Disse moduler gør dig i stand til at praktisere dele af en hel senetensbehandling samt medgive øvelser, der supplerer behandlingsformen. Du blive uddannet primært i sentensteknikken og introduceret til en helhedsorienteret tankegang, hvor særligt kost er i fokus. Pris 25.000 kr.

C) Modulpakke 2. Denne pakke består af 4 moduler. Såfremt du ikke tager modulpakkerne indenfor det samme år skal der investeres tid i et endagsmodul forud for modulpakke 2. Ialt 8(9) undervisningsdage. Du lærer at praktisere en fuld senetensbehandling. Efter denne modulpakke er du uddannet i hele senetensteknikken, kan aflæse kropslige tendenser og medgive øvelser, råd og vejledning, der supplerer behandlingsformen og være i stand til at hjælpe mange mennesker med muskel og ledproblematikker. Pris 20.000 kr.

D)Modulpakke 3. Denne pakke består af 4 moduler – ialt 9 dage. Du bliver i stand til at praktisere helhedsorienteret vejledning og behandling ud fra et refleksions-, videns og praktisk redskab, der er udviklet til humanum uddannelsen ‘Sundhedshjulet’. Pris for denne modulpakke er 17.500 kr.

Du vil kunne tilkøbe et 2 dages modul, der gør dig klogere på opstart af selvstændig virksomhed 2500 kr.

 

I uddannelsesprisen får du alt undervisning, online materiale, grundbog før hvert modul, kompendium til behandlingsformen, ved modulpakke 3 til humanum behandler – sundhedhjulsbogen, arbejdsdokumenter til dit kommende selvstændige arbejdsliv samt sparring og rådgivning under og efter uddannelsen.

Du skal selv investere i behandlerbriks, olie til behandlinger, træningsmåtte, fagbøger og plancher. Du sørger selv for transport til og fra Vejle, kost med undtagelse af det 3-dages modul i modulpakke 1, samt evt. booking af overnatning i forbindelse med modulerne

Indtjening under uddannelsen

Øvebehandlinger er en obligatorisk og vigtig del af uddannelsen. Denne træning af behandlingsformen gør, at du som behandler bliver klar til at starte egen klinik. 

Øvebehandlinger bliver afregnet til mellem kr. 250 til 350 pr. behandling. Efter få måneder på uddannelsen vil du opleve at dine øvebehandlingerne ”yder tilskud” til betalingen af din humanum uddannelsen.

Efter 3 modul i modulpakke 1 vil du kunne begynde at udføre øvebehandlinger.

Har du interesse i en snak om økonomien omkring øvebehandlinger og evt. se hvor meget du faktisk kan reducere din pris på uddannelsen med – så tager vi gerne en uforpligtende snak med dig.

Dit tidsforbrug

For at du får den allerbedste oplevelse af din nye uddannelse er det vigtigt at du investerer tid.

Du skal afsætte tid til de fysiske fremmøder – alle mødegange er vigtige da der er ny viden koblet på hver eneste gang.

Du skal afsætte i gennemsnit det der svarer til en arbejdsdag pr. uge til forberedelse, øve behandlinger, fordybelse i din egen praksis og senere på uddannelse tid til evt. at påbegynde opstart af egen virksomhed.

Krav

Du skal have minimum en mellemlang sundhedsfaglig uddannelse for at søge humanum uddannelsen.  

Der er fra 2003-2015 uddannet sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, jordmødre, kiropraktorer og en læge. Før 2003 hvor det blev et krav med en sundhedsfaglig baggrund er der flere der er uddannet igennem en intensiv mesterlære. 

Der har været en stigende forespørgsel fra andre sundhedsfaglige baggrunde – du er altid velkommen til at tage en snak med os om din baggrund og motivation for en behandler uddannelse.

Uforpligtende samtale

At starte et nyt kapitel i arbejdslivet er en stor beslutning. Derfor ser vi det som vigtigt at have en dialog forud for din ansøgning. Denne dialog kan være inden intromodulet og altid efter intromodulet – da det er lige så vigtigt for os som for dig, at det er det rette valg

Book en samtale