Humanum uddannelsen

Undervisningsform

Undervisningsformen er praktisk og teoretisk ved fysisk fremmøde. 

Inden vi mødes får du sendt log-in kode til humanum hjemmesiden for at downloade dit materiale til det kommende moduls undervisning.  

Dagene vi har sammen, er fyldige og intense og det forventes derfor at du har været godt omkring dit materiale inden vi mødes.  

Undervisningsform

Teoretisk og praktisk undervisning ved fysisk fremmøde og imellem modulerne

Dit materiale består af både videoundervisning til den praktiske læring af greb, led og muskler. Øvelser som træner din krop og som du kan give videre når du behandler, patientcases samt links til litteratur der understøtter hvert emne der undervises i på uddannelsen.  

Imellem hvert modul, fra modul 3, planlægger du selv dine øvebehandlinger. 

I forbindelse med disse behandlinger udarbejdes der en logbog der danner grundlag for din eksamen.   

I starten og i slutningen af dit uddannelsesforløb afholdes der et internat som skaber rammen om dit kommende virke som selvstændig behandler. 

Når vi udvikler os og specielt gennem en ny uddannelse sker der en personlig forandring. Både i mødet med inspirerende mennesker og i mødet med de nye vinkler i livet og arbejdslivet. Dine holdninger, overbevisninger og vaner vil formentlig blive rokket ved. Du møder forskellige metoder undervejs til at skabe dine små frirum hvor du tanker din energi. At du tanker energi er utrolig vigtig at være sig bevidst når dit arbejde er at lytte, hjælpe og vejlede andre mennesker. Denne proces bliver understøttet af din egen personlige dagbog. 

humanum nyhedsbrev
Kort om humanum

Vi er en uddannelsesvirksomhed. I 2020 gik vi i gang med at udarbejde en opdateret udgave af uddannelsen i senetensbehandling, som startede tilbage i 1999 på Eilbygaard, Børkop.

Anne-Dorthe N. Bertelsen er ildsjælen bag den videregående uddannelse og har selv mange års erfaring som sygeplejerske, behandler, underviser, foredragsholder og deler passioneret ud af sin viden og erfaring.

Book en samtale