Humanum uddannelsen

Undervisningsform

Undervisningsformen er praktisk og teoretisk ved fysisk fremmøde. 

Forud for hvert modul vil der blive adgang via intra log-in på hjemmesiden til modulets materiale og forberedelse forud for modulet.

Dagene vi har sammen, er fyldige og intense og det forventes derfor at du har været godt omkring dit materiale inden vi mødes.  

Undervisningsform

Teoretisk og praktisk undervisning ved fysisk fremmøde og imellem modulerne

Grundbog Undervejs igennem uddannelsen opbygges en grundbog. Materialet til grundbogen leveres digitalt. Fra modul til modul vil der blive tilføjet kapitler. Grundbogen består af viden om de forskellige temaer på uddannelsen. Bogen er en dynamisk bog og det bliver hver enkelt elev der præger og udbygger sin grundbog.

Kompendium Kompendiet omhandler muskler og musklernes funktion. Dette kompendium er delvist færdigt når du modtager det. Du udarbejder resten af kompendiet undervejs i takt med at greb til behandling indlæres.

Efter modul 3 kan du begynde at udføre øvebehandlinger. Disse behandlinger planlægger du selv og er obligatoriske behandlinger, der skal udføres før du kan eksamineres til humanum behandler.

Log-bog I forbindelse med disse behandlinger udarbejdes en såkaldt log-bog. Denne bog beskriver dine øvebehandlinger og dine refleksioner. 

Dagbog Når vi udvikler os og specielt gennem en ny uddannelse sker der en personlig forandring. Både i mødet med inspirerende mennesker og i mødet med de nye vinkler i livet og arbejdslivet. Dine holdninger, overbevisninger og vaner vil formentlig blive rokket ved. En vigtig del af denne proces er at reflektere. Vi har gode erfaringer med at få skrevet tingene ned.

Sundhedshjulet Undervejs i hele uddannelsen vil du gennem såkaldt ‘egen praksis’ mærke på egen krop øvelser og praktiske redskaber. Til denne værktøjskasse findes ‘Sundhedshjulet’. ‘Sundhedshjulet’ er et refleksions-, videns og praktisk redskab. ‘Sundhedhjulet er en bog udarbejdet til kommende humanum behandlere og undervejs vil du modtage kapitler til bogen og den dag du har afsluttet din uddannelse har du den fulde bog med 8 overordnede emner til den helhedsorienterede tankegang om krop, sind og sundhed.

Book en samtale