Humanum uddannelsen

Undervisningsform

Undervisningsformen er praktisk og teoretisk ved fysisk fremmøde. 

Inden vi mødes får du sendt log-in kode til humanum hjemmesiden for at downloade dit materiale til det kommende moduls undervisning.  

Dagene vi har sammen, er fyldige og intense og det forventes derfor at du har været godt omkring dit materiale inden vi mødes.  

Undervisningsform

Teoretisk og praktisk undervisning ved fysisk fremmøde og imellem modulerne

Grundbog
Undervejs igennem uddannelsen opbygges en grundbog. Materialet til grundbogen leveres digitalt. Fra modul til modul vil der blive tilføjet kapitler. Grundbogen består af viden om de forskellige temaer på uddannelsen, evt. tilføjet materiale til forberedelse fra eksterne undervisere. Litteraturforslag, links til merviden, refleksioner og træningsopgaver. Grundbogen skal ses som en dynamisk bog og det bliver hver enkelt elev der præger og udbygger sin grundbog.

Kompendium
Kompendiet omhandler muskler og beskrivelser af de greb der hører til hver af musklerne. Dette kompendium udleveres som grundbogen fra modul til modul.

Imellem hvert modul, fra modul 3, planlægger du selv dine øvebehandlinger. 

I forbindelse med disse behandlinger udarbejdes der en logbog der danner grundlag for din eksamen.   

I starten og i slutningen af dit uddannelsesforløb afholdes der et internat som skaber rammen om dit kommende virke som selvstændig behandler. 

Når vi udvikler os og specielt gennem en ny uddannelse sker der en personlig forandring. Både i mødet med inspirerende mennesker og i mødet med de nye vinkler i livet og arbejdslivet. Dine holdninger, overbevisninger og vaner vil formentlig blive rokket ved. Du møder forskellige metoder undervejs til at skabe dine små frirum hvor du tanker din energi. At du tanker energi er utrolig vigtig at være sig bevidst når dit arbejde er at lytte, hjælpe og vejlede andre mennesker. Denne proces bliver understøttet af din egen personlige dagbog. 

Book en samtale