Personligt har det betydet at det helhedssyn jeg i forvejen havde, men havde svært ved at placere i mit arbejdsliv det fik jeg mulighed for her.

 Anne-Dorthe Nygaard Bertelsen

Baggrund: 
Uddannet Sygeplejerske, Yogalærer samt uddannet Senetensbehandler fra Eilbygaard 2008

Hvorfor valgte du at tage uddannelsen som overbygning på din eksisterende Sundhedsfaglige uddannelse?
Jeg valgte denne uddannelse af to årsager. For det første for at lære en manuel teknik jeg på egen krop havde fundet meget effektiv i forbindelse med smerter omkring haleben og korsben efter graviditet og fødsel. For det andet fordi jeg på denne uddannelse fik mulighed for at tilegne mig viden og en tankegang der underbyggede behandlingsteknikken med et helhedssyn på kroppen og på mennesket.

Hvad har uddannelsen betydet for dig? 
Uddannelsen har betydet at mit arbejdsliv ændrede sig fra at være ansat til at være selvstændig. Jeg har igennem de fleste år som selvstændig haft timelønsarbejde som sygeplejerske for at holde mit fag ajour og have faglige input fra det etablerede sundhedssystem. Personligt har det betydet at det helhedssyn jeg i forvejen havde, men havde svært ved at placere i mit arbejdsliv det fik jeg mulighed for her. Så denne uddannelse har gjort at mine personlige interesser omkring krop, kost og livsstil og det at udvikle sig som menneske blev integreret i mit arbejdsliv.

Skal du nævne én ting – hvad var da det vigtigste du lærte på uddannelsen? 
Håndværket senetensteknikken

Hvorfor kommer dine patienter til dig?
Fordi de både får en manuel behandling, der bliver taget sig af både det der fylder kropsligt og mentalt og fordi de kan få sparring og rådgivning omkring, hvad de selv kan gøre for at finde frem til hvad der virker for dem.

Book en samtale