Fagligt at jeg har fået en stor viden om kroppen og hvordan det hele hænger sammen.

Baggrund:
Uddannet Sygeplejerske samt Senetensbehandler siden år 20, certificeret Sundhedsfaglig Kropsterapeut 2021

Hvorfor valgte du at tage uddannelsen som overbygning på din eksisterende Sundhedsfaglige uddannelse: 
Jeg blev inspireret af at uddannelsen også omhandlede kost og S-formsgymnastik og behandlingsdelen havde jeg tænkt som en deltidsbeskæftigelse så jeg kunne gå ned i tid som sygeplejerske.

Hvad har uddannelsen betydet for dig: 
Fagligt at jeg har fået en stor viden om kroppen/bevægeapparatet og hvordan det hele hænger sammen psykosomatisk og påvirker hinanden. Jeg har fået friheden til at planlægge mit arbejdsliv og privatliv helt selv og muligheden for at være meget omkring mine børn. Det helhedsorienterede menneskesyn og det at tingene ikke er sort/hvidt men skal ses i forhold til det enkelte menneske.

Skal du nævne én ting – hvad var da det vigtigste du lærte på uddannelsen:
Senetensteknikken kan du gøre til din levevej.

Hvorfor patienterne kommer til mig:
I forhold til selve den manuelle behandling beskriver mange en lethed i kroppen, en større og mere fri bevægelighed, færre smerter/smertefri og deraf øget velvære, bedre nattesøvn og flere trapper ned i /ud af smertestillende. Derudover tror jeg mange oplever at blive mødt, som dem de er og jeg forsøger at skabe en øget bevidsthed omkring de ting, der kan påvirke deres situation. 

Book en samtale